Noe av det vi har jobbet med:

Redaksjonelt arbeid

Forfatteren følges opp av redaktøren i hele prosessen – også der det foreligger uferdig manus og forfatteren trenger inspirasjon og press for å ferdigstille arbeidet. Redaktøren sørger bl.a. for