Noe av det vi har jobbet med:

Fornorsking av faktabøker

Mange gode fagbøker for barn og voksne lages i andre land. Disse bøkene trenger vanligvis en viss tilpassing til norske forhold. Dette er en type arbeid vi har lang erfaring med. Vi konverterer utenlandske ombrekkingsfiler, oversetter og tilpasser tekst, både med hensyn til innhold og omfang, står for nødvendige utskiftninger av bilder, og lager nye ombrekkingsfiler.