Noe av det vi har jobbet med:

Kart og atlas

Vi har særlig lang og bred erfaring i å lage og bearbeide kart, både for leksika og atlas, men også for andre typer bøker. Nye kart tegner vi enten fra bunnen av, eller vi bruker forskjellige kartbaser som utgangspunkt. Utenlandske kart tilpasser og oversetter vi til norsk. Vi har bred kompetanse i oversettelse av geografiske navn til korrekte norske former, f.eks. når det gjelder russisk og arabisk.